Capoeira

På denna sida visar vi några bilder från aktivitetsdagen den 24 april 2002, där vi fick instruktioner i den brasilianska dansen Capoeira, bland annat av Tobias Åström. Vi fick också lära oss lite om den musik som ingår. Men först lite historia... Gå direkt till bilderna

Historia och bakgrund - hämtad från Academia Sueca


Som en afro-brasiliansk konstart, användes den av förslavade Afrikaner att strida mot förtrycket av de portugisiska styret. Men också som en dans- och festsysselsättning och metod att bevara den kultur som hotades att förgöras. Capoeirans kampmetod kamouflerades i form av dans för att undvika att slavägare och stat skulle bli medvetna om utövandet.
Capoeirans historia vittnar om förtryck, kamp för tillvaron och överlevnad. Dess utövare använde detta kraftfulla vapen under revolter och i försvar av Quilombos - tillflyktsorter och fria samhällen för flyende slavar, byggda enligt afrikansk kultur.
Slavarna som tog till och flydde tog sig nästan alltid till just sådana quilombos, där de kunde gå tillbaka till sitt gamla liv med afrikanska ritualer, fest och seder. De låg oftast väldigt avlägset i djungeln och svårt tillgängliga.
När man skrev under den Gyllene Lagen 1888 avskaffade man slaveriet och såg till att slavarna blev fria. De nu fria slavarna kunde inte finna sig någonstans att passa in i den nya strukturen som vuxit fram under deras tid i slaveri. De Capoeiristas som var bra i strid och hade bra självförtroende som individer, sjönk snabbt ner i kriminalitet och capoeiran med dem.

Capoeirans överlevnad och evolution är resultatet av hårt arbete bland flera äldre mestres. Under 1930-talet, introducerade Mestre Bimba sin stil känd som Capoeira Regional, speglad av en mer upprättstående ginga och introducering av grappling, spark och slagtekniker lånade från bland annat kampformer såsom Jiu Jiutsu och Batuque.
Mestre Pastinha hade en stor betydande roll i Capoeirans utveckling, han beskrev sin Capoeira Angola som "Whatever the mouth eats". Många surrealistiska poetiska sånger, både glatta och sorgsna, som sjungs i rodas idag var skrivna av Mestre Pastinha - Capoeira Angolas Fader. Det finns många häpnadsväckande historier om Pastinha, bland annat att han trots drabbad blindhet fortsatte att utöva Capoeira till sina sista dagar i sitt liv.
Medans Mestres Bimba och Patinha båda har lämnat oss, finns det idag ett flertal äldre mestres i främst Brasilien, som seriöst och dedikerat har behållt Capoeira vid liv och bidragit till dess expansion. Lär dig mer på www.capoeira.nu 

Thomas Bohman lär sig spela ett instrument  
 

 
 

  

 

2002-07-26 uppdaterades sidan senast