VIS-aren 2-2005 - Karlstad
Senaste VISaren

Äldre VISaren kan köpas för 40 kr.

Bli medlem i VIS
Medlemsavgifter för 2005 i kr/år:

Enskild: 100
Ständig: 1000
Föreningar: 150
Förbund: 250

Postgirokonto
93 50 19 -0

A K T U E L L T

Nästa idrottscafé
28 september klockan 18.30 i Biblioteket i Charlottenberg.
Idrottscafé på temat Sverige-Norge 100 år
Tisdagen den 13 september talade Kjell Fredriksson, Karl-Uno Rickardsson och Anders Borgström om relationerna mellan Sverige och Norge när det gäller idrotten under de hundra år som gått sedan vi gick skilda vägar.

Värmlands Idrottsvetare 2005
Nu är finalen avgjord. Vi gratulerar Kenneth Rehn som vann över Olle Brånander fredag den 6 maj.

Beslut från årsmötet Till ny ordförande har valts Harald Alvers. Medlemsavgifterna är de samma som förra året.

Passa på att beställa boken Värmländska representanter i Olympiska Spel
Boken om våra Värmländska olympier finns fortfarande att köpa för endast 200:- kr + porto 50:- kr.

.

Mejla för att beställa !