Antal besökare:
Värmlands Idrottshistoriska Sällskap, Box 10, 651 02  KARLSTAD. Telenr: 054-13 28 75