Anmälningsblankett
Härmed anmäler jag mig till Idrottshistoriska Rikskonferensen 2004 i Karlstad den 11-12 september 2004.
Namn:  
Adress:  
Telefon:  
Epost:  
Jag representerar:  
Jag önskar vegetariskt alternativ till måltiderna ( .....)
Ange nedan om du har något "gott exempel" som Du vill redovisa på konferensen!
 
 
 
Konferensavgiften 650 kr inbetalas samtidigt med denna anmälan till pg 93 50 19-0, betalningsmottagare Värmlands Idrottshistoriska Sällskap. Denna anmälan insändes till Värmlands Idrottshistoriska Sällskap, Box 10, 651 02 Karlstad. Senast den 27 augusti 2004.