Värmlands Idrottshistoriska Sällskap har till ändamål att inom Värmland väcka och underhålla intresset för idrottshistoria och förena dem, som delar detta intresse. Sällskapet söker vidga och födjupa kännedomen om idrotten som samhällsföreteelse - främst den värmländska idrotten i ett historiskt perspektiv - genom att inom sitt verksamhetsområde främja vetenskapliga studier, undervisning, information, erfarenhetsutbyte och personliga kontakter.

Verksamheten inom vårt sällskap består av flera olika delar. Dels så sysslar vi med att dokumentera idrotten i Värmland, dels så arrangerar vi idrottscaféer runt om i landskapet samt att vi har ett museum i Löfbergs Lila Arena.

En av våra målsättningar är att bilda föreningar med idrottshistorisk inriktning ute i kommunerna eller i regionerna. 1988 bildades Karlskoga Idrottsveteraner sedan dröjde det till 1998 innan Christinehamn Idrottsveteraner (föreningen har bytt namn till Christihamns Idrottshistoriska Sällskap) såg dagens ljus. Den senast bildade föreningen är Karlstads Idrottshistoriska Förening som bildades 2004 (som bytte namn år 2008 till Karlstad-Hammarö Idrottshistoriska Förening).

Adresserna till de lokala föreningarna är:

Karlskoga Idrottsveteraner (1988)
Ordförande Bror Gillström
0586 - 524 01
www.karlskoga.se/kiv

Christinehamns Idrottshistoriska Sällskap (1998)
Ordförande Börje Gustavsson
0550 - 179 36

cis.info.se

Karlstad-Hammarö Idrottshistoriska Förening (2004)
Ordförande Agne Andersson
054 - 56 62 20
kif.info.se

Styrelsen arbetar nu med att försöka starta studiecirklar och träffar för att även andra delar av landskapet ska komma igång med att dokumentera sin lokala idrottshistoria. Det är hög tid. Många av idrottens pionjärer är uppe i hög ålder och minnen och material löper risk att försvinna.

Läs om hur det hela började...

senast uppdaterad 2008-03-16