James Falkman
James Falkman

Styrelseledamot år 1984-1995 (ordförande 1988-95)
Hedersledamot sedan år 1995  

 


Senast uppdaterad 2002-06-26