Kalendarium

8 mars 2006 kl 18.00 Värmlands Museum Årsmöte.
Museichef Tomas Jönsson kåserar runt
"Idrott i ett historiskt perspektiv"