Utdrag ur 2002 års protokoll

02-07-19    02-05-27   02-04-17    Årsmötet    02-03-25/1    02-03-18    02-02-18

2002-07-19, i Gammelvala, Brunskog

§  8         Idrottshistoriska platser
RF har inför sitt 100-årsjubileum nästa år efterlyst idrottshistoriska platser. Från Värmland har vad vi vet följande idrottshistoriska platser inskickats till RF:
Näsängens IP i Likenäs - världsrekord i slungboll, Brovallen i Kristinehamn, Stora Valla i Degerfors, Ängevi IP i Forshaga, Kalhyttan i Filipstad, Sandbäckstjärnet i Karlstad och så vet vi att Svenska Rallyt bidragit med en av sina berömda sträckor i Värmland. 

§ 11        Minnesfond
Efter Lars Gustavssons bortgång har vi i VIS diskuterat inrättandet av en minnesfond. Värmlands Idrottsförbund har upprättat en fond till Lars Gustavssons minne. Det är viktigt att deras och vår fond ej förväxlas. VIF:s minnesfond till Lars Gustavssons minne riktar sig till ungdomsledare.
VIS-minnesfonden föreslås heta Värmlands Idrottshistoriska Minnesfond, stiftad till minne av Lars Gustavsson.

§ 12        Gammelvala
Anledningen till att mötet idag förlagts till Gammelvala är att senare under dagen kommer att idrottscafé att genomföras med Kjell "Keeper" Emanuelsson och Alf Davidssons medverkan. Bland cafédeltagarna kommer Remy Nilsson att medverka. Idrotten i Västvärmland har en fin utställning på Gammelvala.

§ 13        Rapporter:
Alf rapporterade från Gästrikeidrottens Historiska förenings styrelse besök i LLA och fått information om vår verksamhet den 10 juni. Besöket var mycket uppskattat och det framgår också av RFs idrottshistoriska nyheter nr 27.

2002-05-27, i Löfbergs Lila Arena, Karlstad

§  1       Mötets öppnande
Mötesordförande Alf Davidsson hälsade välkommen och höll en kort parentation över den så tragiskt bortgångne Lars Gustavsson, en av sällskapets grundare, tillika hedersledamot och tillskyndare på VIF. Beslöts att anslå 1 000 kronor till grundplåt för Lars Gustavssons Minnesfond, en fond att använda i samband med högtidsdagar och annat. Regler för förvaltning och avkastning fattas beslut om senare. Kassören fick i uppdrag att ordna ett separat postgirokonto för fonden. Mötet förklarades öppnat.

§  5      RF 100 år/idrottshistoriska platser
Ytterligare några platser kan vara intressanta, Stora Valla i Degerfors samt Sahara bandyplan i Lesjöfors och eventuellt Sjövallen i Fiskevik - publikrekord 4.400 personer i en by med 98 invånare 1962 -- Fallberg i Arvika, där 28.000 såg backhoppning 1938. Sedan tidigare finns Sandbäckstjärnet i Karlstad på förslag, en idrottsplats i Likenäs där ett världsrekord i slungboll slagits samt vägsträckan i Kristinehamn där gångaren John "Mix" Mikaelsson startade sin karriär.

2002-04-17, i Löfbergs Lila Arena, Karlstad

§  8       VIS Hemsida.
Tomas Carlsson på kansliet har utarbetat en Hemsida för VIS. Den finns på adressen
http://www.vis.now.nu

§  9       Rapporter
a) Kjell Fredriksson rapporterade från en träff i Skövde 020415. Träffen gällde information från RF angående nästa års 100-årsjubileum för RF. Förutom Kjell deltog Lars Gustavsson VIF och Bengt Johansson Kristinehamns Idrottsveteraner från Värmland.

b) Åke Samuelsson gav en rapport angående ekonomi och medlemmar per 020417.

c) "Keeper" rapporterade från en planeringsträff/café i Brunskog 020408 med Västvärmlands Idrottsveteraner ang. aktiviteterna tillsammans med  Gammelvala 2002 med start  fredagen den 19 juli. Idrottsveteraner ansvarar för en utställning under hela veckan och tillsammans med VIS för en idrottshistorisk sammankomst kl 15.00 invigningsdagen, fredagen den 19 juli.

d) Ordf. rapporterade från avtäckningen av "Svennisstatyn" på Torsby Infocenter måndagen den 18 mars. Press bestående av tidningar, TV, radio till och med engelsk press fanns på plats för att ta del av avtäckningen. Håkan H var toastmaster. Avtäckningen skötte två "knattespelare" från Torsby IF och charterpresidenten i Torsby Rotaryklubb Gunnar Kolthoff. Tal hölls av VIS-ordf. Alf Davidsson,  Torsby Rotaryklubbs vicepresident Marianne Naeslund, Torsby IFs ordförande Jarl Lander och kommunalrådet Birgitta Halvarsson.
e)
Ordf. rapporterade från idrottscafét i Ambjörby måndagen den 18 mars. Cirka 45 deltagare fick ta del av en CD-rom på 203 bilder med lokal idrottshistoria. Håkan H fungerade som cafévärd. 9 nya medlemmar skrevs in i sällskapet.
f)
"Keeper" rapporterade från "Studiecirkeln 100 år" som firades i Arvika den 14 april. Med hjälp av idrottshistoriskt materiel från Gunnarskog IK presenterade han VIS och Västvärmlands Idrottsveteraners verksamheter.

Årsmöte 2002-03-25, hos Nya Wermlandstidningen, Karlstad

§  1     Mötets öppnande
Sällskapets ordförande Alf Davidsson hälsade välkommen.Han konstaterade att sällskapet genomfört ett händelserikt år.Flytten till LLA där vi disponerar ett fint kontor med bra datautrustning. Vår målsättning är att bygga upp ett värmländskt idrottsmuseum med hjälp av medlemmar och hyresvärden Färjestads BK.
Vi har fått en bra start men ytterligare ekonomiskt tillskott måste tillföras för att utveckla verksamheten. LLA-gruppen Bertil Ackerot, James Falkman och Lars Gustavsson har jobbat mycket bra för att få vår utställning välbesökt ej enbart av hockeypublik utan av konsert- och teaterpublik som av lunchgäster på LLA:s restaurang. Våra tre anställda Tomas Carlsson, Thomas Bohman och Kjell Skogfeldt gör ett suveränt bra jobb. Thomas Bohman har gett Olympiaboken högsta prioritet. Att besöka kansliet är ett nöje, man upplever ordning, reda, organisation och framför allt arbetsiver.

Under idrottsåret som passerat har det hänt oväntade saker: En Torsbygrabb har blivit fotbollens förbundskapten i England, något som varit en absolut utopi om någon påstått detta vid förra årsmötet. Stefan Holms höjdhoppsbragder är något vi stolt tar fram då vi pratar värmländska idrottsprestationer. En fiskeviksgrabb har blivit chef för TV-sporten och har där flera medarbetare från landskapet. Helena Olssons seger i Holmenkollen nyligen är vi stolta över eftersom det är över 60 år sedan en svensk segrade där.
I det pågående slutspelet i ishockey är det tre av fyra tränare som kommer från Värmland. Färjestads tränare naturligtvis men i HV 71 är det förre FBK-aren Harald Lückner som är tränare och i Frölunda är det Conny Evensson som tränar. Listan på värmlänningar som gör bra ifrån sig inom idrottsvärlden kan göras än längre om man vill.
Under året har flera intressanta caféer genomförts och våra 4 nummer av VIS-aren har enbart rönt berömvärda ord.

§  11     Årsavgift 2003
Mötet beslutade följande avgifter för 2003: Enskild medlem 100 kr, Föreningar 150 kr, Förbund/myndighet 250 kr,    Ständigt medlemskap 1 000 kr.

§  12     Val av ordförande för ett år
Valberedningen föreslog omval på Alf Davidsson. Mötet beslutade enhälligt att välja Alf Davidsson till ordförande.

§  13     Val av 4 styrelseledamöter för två år samt fyllnadsval
Samtliga 4 avgående ledamöter hade avböjt omval. Valberedningen föreslog Rolf Bylund, Karlstad, Monica Råberg, Karlstad, Lennart Sundberg, Sunne och Ingvar Carlsson, Karlskoga som nya ledamöter.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Rune Peterson hade till valberedningen anmält att han ville avgå som styrelseledamot. Valberedningen föreslog Kennet Jansson, Karlstad som ersättare för Rune. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§  14     Val av två revisorer och en suppleant för två år
Omvaldes på valberedningens förslag Kjell-Åke Andersson och Helge Gullö som ordinarie med Majvor Olsson som suppleant.

§  15     Val av valberedning
Mötet beslutade ge valberedningen Gösta Andersson (sammankallande) och John Johnsson förnyat förtroende. K-G Jansson hade avböjt omval. Som ersättare utsågs Karl Uno Richardsson och Gunnar Rosbro.
 

§  17     Övriga frågor
a) Lars Gustavsson presenterade insatser i RF:s regi inför och i samband med 100-årsjubiléet 2003.
4 projektgrupper: 1) stärka det ideella ledarskapet 2) barn och ungdom 3) idrottshistoria och 4) jubileumsarrangemang
b) Alf Davidsson presenterade ett "prov" på konstverk av Stig Olsson, Kristinehamn. Motivet är en skridskoåkare och storleken cirka 3 x 4 m. Lämplig placering i en av trapphusen på LLA. Köpare kan vara VIS eller FBK eller dessa tillsammans.

c)  Gösta Andersson överlämnade ett ex. av boken Bandy till VIS samtidigt erbjöd han VIS medlemmar att köpa boken för 120 kr. Ordinarie pris 240 kr.

d) "Jocke" Johannesson gjorde PR för föreläsningen som Magdalena Forsberg genomför på Scalateatern den 15 april kl. 18.30.
e) Gunnar Rosbro och Rune Peterson gjorde PR för sammankomst den 9 april kl. 14.00 hos Karlskoga Idrottsveteraner som då gästas av Katarina Hultling från TV-sporten.
f) K-G Jofjäll berättade att han nu definitivt avslutat sin tävlingskarriär och har nu till VIS skänkt alla sina tävlingsböcker som beskriver hans tävlingar från 1927 fram till Götakanalloppet 2001 som var sista tävlingen. Mötesordf. Lars Gustavsson framförde VIS tack till K-G för gåvan.

§  18     Avslutning
Alf Davidsson tackade mötesordföranden Lars Gustavsson för bra genomfört årsmöte, tackade för förnyat förtroende att fortsatt få vara VIS ordförande.
Han tackade de avgående ledamöterna Rune Peterson, Gunnar Rosbro och Åke Samuelsson med varsitt VIS-diplom. K-U Richardsson som tidigare fåt VIS-diplomet avtackades med en blomsterkvast.

Hedersledamöterna och jubilarerna James Falkman 75 år och Lars Gustavsson 60 år erhöll också varsitt VIS-diplom. James fick dessutom en kvast blommor och ett stort tack för arbetsledarskapet för vår kanslipersonal. Mötet avslutades och därefter genomförde Kjell "Keeper" Emanuelsson en frågestund med höjdhopparen Stefan Holm. En trevlig frågestund där medlemmarna också deltog med frågor. Bl a lovade Stefan vår ordf. Alf Davidsson att om han sitter på läktaren i Atenolympiaden 2004 så skall han ta guld bara för hans skull. Alf planerar att fira sin 70-årsdag på Olympiastadion. Alf tackade Stefan för "guldlöftet" och önskade honom lycka till i sitt tävlande varefter han inbjöd till kaffe och smörgås och social gemenskap i idrottshistorians tecken.

 2002-03-25, i Idrottens Hus, Karlstad

§ 4        Övriga frågor
Konstverk i LLA. Ordförande visar ett konstverk av Stig Olsson, Kristinehamn föreställande en skridskoåkare. Storleken är cirka 3 x 4 m och om det inköps av VIS eller FBK kommer det att pryda en av trapphusen i LLA.

2002-03-18, på Info-center, Torsby

Avtäckning  "Svennisstatyn". Innan styrelsemötet deltog styrelsen vid rotarylunchen på hotell Björnidet varefter avtäckningen av "Svennisstatyn" på Torsby Info-center vidtog. Ett stort pressuppbåd mötte upp. Håkan Halstensson var toastmaster för ceremonin. Ordförande Alf Davidsson presenterade VIS och dess verksamhet och i det stora hela var det ett tillfälle som gav VIS god PR.

§  4      LLA.
LLA-gruppen har accepterat FBKs önskemål om att byta - "Mästarrummet" mot norra gavelns yta över restaurangen mellan trapphusen. Något namn har utrymmet ännu inte fått - tänk till och ge förslag.

§  5     Lokal Idrottshistoria.
Lars  presenterade en projektplan i idrottshistoria se bil  ang. RFs 100-årsjubileum 2003. Mötet beslutade att anta den upprättade projektplanen och att utse Håkan Halstensson att vara VIS samspelspartner i projektet och genomföra "Kick-off" för projektet i samband med VIS årsmöte 020325.
 

2002-02-18, i Löfbergs Lila Arena, Karlstad

Träff med FBK-representanter. Innan mötet träffade styrelsen Lars Glennert och Lennart Åhs från FBK och tillsammans diskuterades VIS och FBK:s gemensamma strävan att utsmycka LLA med idrottshistoriskt materiel.     FBK är villiga att hjälpa till om så är möjligt fram för allt för att få trapphusen utsmyckade till slutspelet och stundande VM i ishockey.
FBK har också önskemål om att få disponera det så kallade "Mästarrummet" och i utbyte kan de tänka sig norra gavelns yta mellan trapphusen på plan 3, över restaurangen. Det är en yta som är mycket större och mera i blickfånget. Där finns också möjligheter till förrådsutrymmen.
VIS informerade att i dagarna kommer de utplacerade montrarna att kompletteras med tavlor som kommer att innehålla såväl skriftlig information som idrottshistoriska bilder med anknytning till montern.
Styrelsen kan inte idag ge ett OK för önskat lokalbyte. Uppdrogs till Bertil Ackerot att tala med Lars Gustavsson och James Falkman som tillsammans med Bertil bildar LLA-gruppen och efterhöra deras synpunkter. Styrelsen ställer sig bakom deras gemensamma beslut.

§  10     Projekt lokal idrottshistoria.
RF firar 2003 100 år. Hos VIF är Lars Gustavsson den som samordnar firandet i Värmland. Ett samarbete mellan VIF, VIS och SISU för att få till stånd studiecirklar för att ta fram den lokala idrottshistorien är helt i linje med VIS verksamhet. Eftersom Lars är hedersledamot i VIS styrelse så bevakar han VIS intresse för projektet.