Riksidrottsförbundet fyller 100 år 2003

För snart hundra år sedan bildades Riksidrottsförbundet. 2003 firar RF sitt hundraårsjubileum. Idrotten kommer att manifestera sin ställning som Sveriges största folkrörelse med olika aktiviteter och arrangemang över hela landet. Jubileumsåret kommer också att vara ett avstamp inför nästa århundrade. Utifrån den grundsyn som redan finns formulerad i "Idrotten vill" - idrottens verksamhetsidé och riktlinjer inför 2000-talet - kommer barn- och ungdomsverksamheten att sättas i centrum tillsammans med det idelella ledarskap som gör verksamheten möjlig.

Dela glädjen!
Devisen för RF:s 100-års jubileum är "Dela glädjen". Det är en devis som på många olika sätt stämmer in på det RF och idrotten står för och som också passar bra när det kommer till ett jubileumsfirande.
All idrott genomförs tillsammans med andra aktiva och eller ledare. Att utöva eller arbeta med idrott innebär att man aldrig är ensam. Det finns alltid någon att dela glädjen med: lagkamrater, träningskompisar, tränare, ledare, motståndare, funktionärer eller publik. RF hoppas att hela Sverige vill dela glädjen med oss 2003.
 
Tillbaka