Styrelsen 2008
VIS styrelse består av följande ledamöter, som valdes på årsmötet år 2008.
( = bild, klicka på namnet.
  Ordförande Rolf Bylund e-post Karlstad

054 - 83 49 74

070 - 637 15 96

  Vice ordförande vakant *      
  Ekonomi Per-Anders Persson e-post Kristinehamn

0550 - 530 49

070 - 595 30 49

  Sekreterare Anders Ajaxson
e-post
Karlstad

054 - 83 54 29

076 - 265 81 97

Håkan Hallstensson
Vice sekreterare Håkan Halstensson e-post Torsby

0560 - 147 29
0560 - 123 23
(arbetet)

070 - 376 29 62

  Ledamot Åke Ölvestad
e-post Storfors

0550 - 702 97

070 - 295 26 11

kamera Ledamot Kjell Emanuelsson e-post Arvika 0570 - 331 16
070 - 386 06 53
  Ledamot Barbro Lundqvist e-post Kil
0554 - 720 09
070 - 415 87 15
  Ledamot
Arthur Enneby
ej e-post
Säffle
0533 - 630 54
  Adjungerad Monica Råberg e-post Karlstad 054 - 86 64 22
070 - 949 05 68
  Adjungerad Berith Sande  ej e-post Kristinehamn 0551 - 600 50
054 - 61 77 17 (arbetet)
* Lennart Sundberg valdes som vice ordförande vid årsmötet 2008 men han avled i början av 2009. Läs mer

Hedersledamöter

James Falkman ej e-post Karlstad 054 - 56 31 80
070 - 288 85 40
Alf Davidsson e-post Årjäng 0573 - 77 00 67
076 - 817 63 17
  Kjell Fredriksson e-post Karlstad 054 - 18 92 38
  Orvar Grundström ej e-post Karlstad 054 - 15 21 20
  Lars Gustavsson   Karlstad år 1990 - 2002