Verksamhetsplan för år 2005.

 

·        VIS kansli skall om möjligt vara bemannat under kontorstid.

 ·        Långsiktig ekonomisk planering och organisationsutveckling

 ·        Medlemstidningen VISaren utges med 4 nummer.        

 ·        Idrottshistoriska caféer genomförs.

 ·        En bok om värmländska idrottsprofiler ges ut. Arbete med ytterligare en             bok om värmländsk idrottshistoria fortsätter.

        ·        Aktivare medlemsrekrytering och förbättra extern information

 ·        Flera lokala idrottshistoriska föreningar bildas.

 ·        Idrottshistoriska utställningarna i Löfbergs Lila Arena utvecklas.

 ·        Studieresa

 ·        Samverka med Värmlands Idrottsförbund, SISU idrottsutbil-

darna, Värmlands Museum och Folkrörelsernas Arkiv.

VIS ska bl.a. medverka i förberedelserna inför VIF:s 100-års-

jubileum 2008

·        Specialdistriktsförbunden (SDF) aktiveras för att deltaga i det idrottshistoriska arbetet.

     ·        Arrangera frågesporttävlingen ”Värmlands Idrottsvetare 2005”

·        Samarbetet med Karlstads Universitet utvecklas.