Värmlands Idrottshistoriska Sällskap

VISaren 3 2008
Senaste VISaren

Äldre VISaren kan köpas för 40 kr.

Bli medlem i VIS
Medlemsavgifter för 2009 i kr/år:
Enskild: 150
Ständig: 1500
Föreningar: 150
Förbund: 250

Postgirokonto
93 50 19 -0

 

A K T U E L L T

 
Årsmöte 31 mars 2009  

Tisdagen den 27 januari kl 18.30 är det Idrottscafé i Mölnbacka bygdegård. Ämnet är Idrotten i Mölnbacka.

Värdar är Staffan Fridh, VIS kontaktperson, Jan Hagstrand, VIS kontaktperson, Sven Persson, Mölnbacka AIS och Göte Falk, Mölnbacka AIS 
 
Onsdagen den 28 januari kl 19.00 är det Idrottscafé på Idrottens Hus, Karlstad. Tema Skridsko. Deltar gör bland annat Johnny Höglin, Johnny Nillson (inte helt klart) och Jan Marmstål. 
 
Passa på att beställa boken Värmländska representanter i Olympiska Spel
 
Boken om våra Värmländska olympier finns fortfarande att köpa för endast 150:- kr inklusive porto.
.Värmländska representatnter i OS
Mejla för att beställa !