VIS årsmöte 040329.

Läs årsmötesprotkollet

Vid 20-årsjubilerade VIS årsmöte tackade Gösta Andersson för sig.

Valberedningens Gösta Andersson tackade för sig vid årsmötet. Gösta som under de senaste 10 åren ingått i valberedningen och de senaste åren varit dess sammankallande tyckte att han med ålderns rätt kunde tacka för sig. Han avtackades med blommor genom den omvalde ordföranden Alf Davidsson.
Omval blev det på samtliga poster i styrelsen och revisionsgruppen. Nyvalda i valberedningen blev Björn Fielding, Kristinehamn och Åke Samuelsson, Skoghall.
Ett 40 tal medlemmar hade mött upp och de fick inledningsvis ta dela av Kjell Fredrikssons 20-årsresume. Efter årsmötesförhandlingarna kåserade Anders Borgström, bl. a över IF Götas 100 år.

Håkan Halstensson
sekr VIS
Tillbaka till startsidan