Lars Gustavsson 1941-2002, foto: Värmlands Idrottsförbund

Lars Gustavsson
1941 - 2002Värmlands Idrottshistoriska Sällskaps minnesfond
till Lars Gustavssons minne

VIS har inrättat en fond till minne av vår förste ordförande Lars Gustavsson. Vi har ställt ett postgirokonto med numret 94686-3 till förfogande för denna fond. Märk inbetalningskortet med "Lars Gustavsson".

Stöd fonden genom Ert bidrag!


Läs mer om Lars Gustavsson

Senast uppdaterad 2002-03-11