Idrottshistorisk rikskonferens i Karlstad den 11-12 september 2004

Arrangör: Värmlands Idrottshistoriska Sällskap i sambarbete med Värmlands Museum.

Lokal:
Den 11 september: Värmlands Museum
Den 12 september: Degerfors fotbollsmuseum och Löfbergs Lila Arena.

 

Lördag 11 september
09.00

Registrering och kaffe

10.00 Konferensen invigs
10.15 Allt praktiskt klaras ut
10.30 Alf Davidsson "Hur Värmlands Idrottshistoriska Sällskap tänker och arbetar".
11.00 Paus
11.15 Kjell Fredriksson "Vad är idrottshistoria? -inriktning, arbetsformer och prioriteringar" Hearing med olika resurspersoner utifrån en i förväg presenterad diskussionspromemoria.
12.00 Lunch
13.15 "Goda exempel" Deltagarna ges tillfälle att berätta om sin verksamhet (förhandsanmälda inlägg, 5-10 min per inlägg) Moderator: Rolf Bylund
14.00 Länsmuseernas, folkrörelsearkivens och hembygdsföreningarnas roll i det idrottshistoriska arbetet.
14.45 Kaffe
15.15 Idrottshistoriskt arbete i framtiden. Ny teknik (internet, video, multimedia etc.)
15.45 Bildande av Idrottshistoriska Riksförbundet för idrottshistoriska sällskap & föreningar och museer i Sverige.
17.00 Avslutning
18.30 (fr om) Mingel
19.30 Middag. Underhållning: Björn Sandborgh
   
Söndag 12 september
08.30 (prick) Avfärd med buss från Värmlands museum. Under resan berättar Erik Bengtson om sin bok "Heja röda vita laget" och Degerfors fotbollshistoria.
09.30 Ankomst till Degerfors och välkomstkaffe.
10.00 Studiebesök på Degerfors fotbollsmuseum.
11.00 Avfärd med buss till Karlstad.
12.00 Lunch på Scandic Klarälven.
13.00 Avfärd med buss till Löfbergs lila arena.
13.15 Lars Glennert, VD i FBK, visar arenan och berättar om FBK
14.15 Kaffe
14.30 Anders Borgström berättar om IF Götas 100-åriga historia.
15.15 Återresa med buss till Karlstads centrum, där programmet är slut.
  Programvärd den 12 september: Bertil Ackerot
   
Konferensavgiften för hela programmet och alla måltider är 650 kr, som inbetalas samtidigt med anmälan till pg 93 50 19-0 betalningsmottagare Värmlands Idrottshistoriska Sällskap. Till lördagens program t om kl 17.00 säljs dagkort till ett pris av 250 kr som inbetalas enligt ovan. Dagkortet berättigar till lunch och 2 kaffe.
Öppna anmälningsblankett, välj sedan skriv ut - skicka in med vanlig post.